Phòng họp Đặt Ngay

Tiện ích Khách sạn
Phòng họp
Phản hồi
Phòng họp
  • Phòng Hội nghị Asia Paradise nằm trên tầng 2 của khách sạn,  được khai trương vào năm 2016 với không gian văn phòng chuyên nghiệp rộng lớn có thể chứa đến 150 khách.

Phòng hội nghị

Phòng hội nghị

Phòng hội nghị